Czystość alejek – obowiązkiem działkowca

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem ROD obowiązek wykaszania alejek, przycinania i regulowania żywopłotów tak aby zachować ciąg komunikacyjny należy do każdego działkowca.
Alejka musi być wykoszona, uprzątnięta i przejezdna dla służb porządkowych, ratunkowych i medycznych.

Zarząd ROD Uroczysko w Wołominie