Dokumenty Ogrodu

Sprawy związane z użytkowaniem działek (kupno, sprzedaż itp.) przez działkowców są załatwiane osobiście w biurze Zarządu w godzinach urzędowania biura  - środy i soboty w godz. 12-15.

Aktualizacja danych osobowych.

Zgodnie z par 81 i 82 Regulaminu ROD Działkowiec jest zobowiązany do zgłaszania na piśmie zmiany danych osobowych, w tym zmianę miejsca zamieszkania i adresu do korespondencji. Działkowiec ponosi odpowiedzialność za skutki niezgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania lub w przypadku niepodjęcia korespondencji, skierowane do działkowca pisma, po ich zwrocie przez pocztę, pozostawia się w aktach ze skutkiem doręczenia.

Akty Prawne

Statut PZDpobierz
Ustawa działkowapobierz
Regulamin RODpobierz