Informujemy że w 2019 r. odpady zielone będzie można składować na terenie (w pobliżu) biura w soboty godz. 12-15 w n/w dniach.


Uwaga !

odpady małe - w workach foliowych max 60 L, max 20kg

gałęzie - luzem związane w pęczki, długości wiązki max 1m

trawy i byliny - bez ziemi


Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem ROD każda działka musi być wyposażona w kompostownik


MiesiącDzień
kwiecień27.04.2019
maj12.05.2019niedziela
25.05.2019
czerwiec8.06.2019
22.06.2019
lipiec6.07.2019
20.07.2019
sierpień3.08.2019
17.08.2019
31.08.2019
wrzesień14.09.2019
28.09.2019
październik12.10.2019