POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW

Rodzinny Ogród Działkowy

"UROCZYSKO"

ul. Kurkowa 2A, 05-200 Wołomin

tel. 22 776-41-13


Biuro i Zarząd Ogrodu czynne:

we środy i soboty w godz. 12:00 - 15:00

oraz ostatnią środę miesiąca w godz. 16:00 - 19:00

Elektryk ogrodu:  604 693 432

kontakt do osoby zajmującej się sprawami techniczno-gospodarczymi ogrodu: 605-417-809

Skład Zarządu ROD Uroczysko w Wołominie:

Skład Delegatów na Konferencję Delegatów ROD:

Prezes ZarząduDaniel Szulc
Wiceprezes ZarząduMałgorzata Piwowarska
Sekretarz ZarząduKinga Dziatkiewicz
SkarbnikSylwia Biernat
CzłonekKrystyna Marciniak
CzłonekAdam Owsa
Jan Mirowski
Daniel Szulc
Marcin Łączyński