W roku nabycia prawa do działki nowy działkowiec zgodnie z § 147 statutu PZD uiszcza opłaty:

  • 600,00 zł - wydatki związane z zarządzaniem ROD, zgodnie z pkt 1 ust. 2 § 147 Statutu PZD oraz uchwałą 13/I/2022 OKR PZD z dnia 24 czerwca 2022 r.

oraz

  • 1500,00 zł - opłata inwestycyjna , zgodnie z § 147 ust. 1 pkt 1 statutu PZD i Uchwałą nr 105 z dnia 26 sierpnia 2023 r. ROD Uroczysko w Wołominie.