DZIAŁKOWCY

Zgodnie z regulaminem ROD § 18 pkt 1 Zarząd ROD przyjmuje od działkowców wszystkie wpłaty na konto bankowe. Zarząd ROD podaje do wiadomości działkowców nr konta.

Pkt 2 W uzasadnionych przypadkach osoba upoważniona przez Zarząd ROD (kasjer) może osobiście przyjmować od działkowców wpłaty.

W związku z tym proszę od dokonywania wpłat za użytkowanie działki wraz z zużyciem energii elektrycznej wg stawek za rok 2022 (do dnia ogłoszenia nowych stawek zgodnie z Uchwałą z Walnego Zebrania) na konto:

na rachunek bankowy ROD Uroczysko Santander Bank

38 1090 1870 0000 0001 3229 9864

(w tytule wpłaty prosimy wskazać nr działki oraz wyszczególnić osobno kwoty za: opłatę działkową oraz za zużycie energii elektrycznej).

W celu wyliczenia kwoty do zapłaty można kontaktować się telefonicznie lub osobiście (w godzinach pracy Zarządu) podając stan licznika w miarę możliwości na zdjęciu a kasjerka wyliczy kwotę do zapłaty za prąd i ew. za działkę

lub

wyliczyć samemu: koszt 1 kWh, 0,85 zł x stan licznika 3 ostatnie cyfry (bez okienka na czerwono).

Zarząd ROD Uroczysko w Wołominie

WYSOKOŚĆ OPŁAT I SKŁADEK CZŁONKOWSKICH ZA ROK 2022

Zarząd ROD „Uroczysko” w Wołominie uchwalił opłaty obowiązujące w 2022r.

Tytuł opłatyStawka
opłata ogrodowa0,80 zł/ 1m2
opłata za światło0,85 zł/ 1kWh
opłata za energię20,00 zł
opłata za wodę40,00 zł
opłata za śmieci35,00 zł
opłata członkowska6,00 zł
opłata za prowadzenie księgowości w PZD25,00 zł

Opłat należy dokonywać do dnia 30.06.2022r.

na rachunek bankowy ROD Uroczysko Santander Bank

38 1090 1870 0000 0001 3229 9864

(w tytule wpłaty prosimy wskazać nr działki której dotyczy wpłata)

Przekroczenie tego terminu będzie skutkowało naliczeniem ustawowych odsetek.

W/w opłaty ulegną zmianie o czym będziemy informować na bieżąco.

 Zarząd ROD Uroczysko w Wołominie

W roku nabycia prawa do działki nowy działkowiec zgodnie z § 147 statutu PZD uiszcza opłaty:

  • 600,00 zł - wydatki związane z zarządzaniem ROD, zgodnie z pkt.1 ust. 2 § 147 Statutu PZD oraz uchwałą 13/I/2022 OKR PZD z dnia 24 czerwca 2022 r.

oraz

  • 2,00 zł/m2 - inwestycje, remonty i bieżąca konserwacja infrastruktury ogrodowej, zgodnie z pkt.1 ust. 1 § 147 Statutu PZD i Uchwałą 34/22 Zarządu ROD Uroczysko z dnia 23 lipca 2022 r.