Uchwała nr 43 z Walnego Zebrania Zarządu ROD Uroczysko w Wołominie z dnia 13.05.2023r. ws

WYSOKOŚCI OPŁAT I SKŁADEK CZŁONKOWSKICH ZA ROK 2023r.

Tytuł opłatyStawka
opłata ogrodowa0,92 zł/ 1m2
opłata za światło1,70 zł/ 1kWh
"zgodnie z Uchwałą nr 108 z dnia 26-08-2023 ROD Uroczysko w Wołominie".
opłata za energię20,00 zł
opłata za wodę20,00 zł
opłata za śmieci20,00 zł
opłata członkowska6,00 zł
Wysokość partycypacji finansowej
w kosztach realizacji zadania
„Naprawa ogrodzenia od ul. 1 Maja”
30,00 zł
opłata za prowadzenie księgowości
w PZD OFK w Warszawie
25,00 zł

Opłaty proszę dokonywać do dnia 30.06.2023r. przelewem

na rachunek bankowy ROD Uroczysko Santander Bank

38 1090 1870 0000 0001 3229 9864

(w tytule podając nr działki której dotyczy wpłata)

lub w wyjątkowej sytuacji w kasie Zarządu.

Wyliczenie kwoty opłaty działkowej i energii elektrycznej można uzyskać w kasie Zarządu.

W przypadku dokonywania opłat przelewem konieczne jest przesłanie zdjęcia ze stanem licznika e-mail: rod.uroczysko@wp.pl

Przekroczenie terminu dokonywania opłat będzie skutkowało naliczeniem ustawowych odsetek a w dalszych konsekwencjach wypowiedzeniem umowy dzierżawy działkowej.

 

Zarząd ROD Uroczysko w Wołominie

W roku nabycia prawa do działki Nowy Działkowiec zgodnie z § 147 statutu PZD uiszcza opłaty:

  • 600,00 zł - wydatki związane z zarządzaniem ROD, zgodnie z pkt 1 ust. 2 § 147 Statutu PZD oraz uchwałą 13/I/2022 OKR PZD z dnia 24 czerwca 2022 r.

oraz

  • 1500,00 zł - opłata inwestycyjna , zgodnie z § 147 ust. 1 pkt 1 statutu PZD i Uchwałą nr 105 z dnia 26 sierpnia 2023 r. ROD Uroczysko w Wołominie.