Otwarcie furtek ogrodu w miesiącu lipiec

Furtki w ogrodzie od  01.07.2024r. do 31.07.2024r. będą otwarte w godz. 7:00 - 22:00

Zarząd ROD Uroczysko w Wołominie

 

Klucz do furtek od ul. Zielonej i ul. Kurkowej  jest wydawany w dniach i godzinach pracy Zarządu. Koszt 12 zł, wpłata w kasie Zarządu na KP.
Klucz jest własnością właściciela działki, który powinien:
-używać go zgodnie z przeznaczeniem,
-bezwzględnie dbać o zamykanie furtek (poza godzinami kiedy są ogólnie otwarte) po opuszczeniu Ogrodu.
Zabrania się udostępniania klucza osobom trzecim.

Zarząd ROD Uroczysko w Wołominie