Nadzór nad ekipami budowlanymi

**  UWAGA  **

W związku z powtarzającymi się przypadkami agresji, piciem alkoholu, głośnym zachowywaniem się a przez to nie przestrzeganie regulaminu ROD przez pracowników wykonujących prace budowlano-porządkowe na terenie działek, Zarząd ROD informuje, że wyżej wymienione czynności mogą odbywać się tylko w obecności użytkownika działki lub pod jego nadzorem.

Niedostosowanie się do zaleceń Zarządu ROD spowoduje wstrzymanie takich prac.

Zarząd ROD Uroczysko w Wołominie