Przycinanie drzew i krzewów do 3m

>>UWAGA<<

W związku z silnymi wiatrami i wichurami, które powodują łamanie gałęzi i wyrywanie drzew z korzeniami, Zarząd ROD Uroczysko zwraca się z prośbą do wszystkich działkowców o przycięcie rosnących na ternie działek krzewów i drzew do wysokości 3m. Wynika to z regulaminu §53 i 54 pkt.5.

Zarząd ROD Uroczysko w Wołominie