Urządzenia będące źródłem ciepła

**WAŻNE**

 Informujemy o nowym obowiązku, który może obciążyć działkowca lub zarząd ROD. Chodzi o deklarację w/s urządzeń będących źródłem ciepła lub służących spalaniu paliw. Składa ją właściciel budynku.

Na stronie www.pzd.pl - jest zamieszczony komunikat KZ PZD w tej sprawie.

http://pzd.pl/artykuly/25473/111/KOMUNIKAT-Krajowego-Zarzadu-Polskiego-Zwiazku-Dzialkowcow-z-dnia-6-lipca-2021-r-w-sprawie-obowiazku-zglaszania-zrodel-ciepla-i-spalania-paliw-do-Centralnej-Ewidencji-Emisyjnosci-Budynkow.html

UWAGA

Zaniechanie złożenie deklaracji grozi grzywną, dlatego sprawę proszę potraktować priorytetowo.

 

Zarząd ROD Uroczysko w Wołominie