Uchwała nr 3 z Zebrania Zarządu "Uroczysko" w Wołominie z dnia 27.03.2021r.

W związku z podwyżką mediów Zarząd ROD "Uroczysko" w Wołominie uchwalił opłaty obowiązujące w 2021r.

WYSOKOŚĆ OPŁAT I SKŁADEK CZŁONKOWSKICH ZA ROK 2021.

Tytuł opłatyStawka
opłata ogrodowa0,59 zł/ 1m2
opłata za światło0,85 zł/ 1kWh
opłata za energię20,00 zł
opłata za wodę40,00 zł
opłata za śmieci35,00 zł
opłata członkowska6,00 zł

Prosimy o wpłacanie różnicy w stawce za opłatę ogrodową

Opłat proszę dokonywać do dnia 30.06.2022r.

Przekroczenie tego terminu będzie skutkowało naliczeniem ustawowych odsetek.

W/w opłaty ulegną zmianie o czym będziemy informować na bieżąco.

 Zarząd ROD Uroczysko w Wołominie