Zakaz spalania

Przypominamy naszym działkowiczom, że zgodnie z nowym Regulaminem ROD § 68

Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się:

  1. zanieczyszczania działek, alejek, dróg, rowów melioracyjnych, terenów przylegających do działki oraz otoczenia ogrodu wszelkimi odpadami, w tym pochodzącymi z działki, np. gałęzie, chwasty,
  2. wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych,
  3. gromadzenia i przechowywania na działce przedmiotów niepotrzebnych do uprawy (korzystania z działki), a obniżających jej estetyczny wygląd, a także wszelkich odpadów, w tym nie pochodzących z działki,
  4. stawiania szop, komórek, toalet wolnostojących itp.,
  5. spalania na terenie ROD wszelkich odpadów i resztek roślinnych.

Zarząd ROD Uroczysko w Wołominie