Zasady odbioru odpadów

Informujemy że w 2024 r. odpady będzie można składować na terenie (w pobliżu) biura

w sezonie od kwietnia do października w środy i soboty godz. 12-15.

Uwaga !

Obowiązuje segregacja śmieci zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami.

Nie planujemy odbioru odpadów zielonych. Bardzo prosimy robić to we własnym zakresie. Dla zainteresowanych mamy informację w biurze zarządu o firmach świadczących takie usługi.

Zarząd udostępnia bezpłatnie do Państwa dyspozycji dwa rozdrabniacze do gałęzi. Wypożyczyć je można w godzinach pracy Zarządu. Jednocześnie informujemy, że osoba która wypożyczy sprzęt jest odpowiedzialna za to, żeby go zwrócić sprawnym i nieuszkodzonym. Koszty w przypadku uszkodzenia ponosi osoba która używała niewłaściwie rozdrabniacza.

Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem ROD każda działka musi być wyposażona w kompostownik.

Zarząd ROD Uroczysko w Wołominie