Żywopłoty

WEZWANIE

Zgodnie z zaleceniami PZD i regulaminem ROD § 52 „Żywopłoty” zobowiązuje się wszystkich użytkowników działek do udrożnienia alejek poprzez podcięcie żywopłotów na wymaganą wysokość i taką szerokość aby nie utrudniał swobodnego ciągu komunikacyjnego.

Zarząd ROD Uroczysko w Wołominie